Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา13:52 น. | ออนไลน์ 36 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เจ้าหน้าที่หอพักจุฬาฯ

บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ

สถิติ
 
ข้อมูลบุคลากรหอพัก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพักนิสิต จุฬาฯ

นรากรณ์ ศรีขร
นรากรณ์ ศรีขร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
สังกัด: หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต