Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา07:01 น. | ออนไลน์ 37 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


จองเตียง-ห้องพัก สำหรับปีการศึกษา 2564

202106170701 202005151200


ปิดการจองเตียง-ห้อง ทางอินเทอร์เน็ต

นิสิตตึกพุดซ้อน
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:00 น.นิสิตตึกจำปา
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:00 น.202106170701 202007152359


ปิดการจองเตียง-ห้อง ทางอินเทอร์เน็ต

นิสิตตึกชวนชม
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.59 น.
202106170701 202007152359


ปิดการจองเตียง-ห้อง ทางอินเทอร์เน็ต

นิสิตตึกพุดตาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59 น.
202106170701 202007162359


ปิดการจองเตียง-ห้อง ทางอินเทอร์เน็ต

นิสิตตึกจำปี
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59 น.กฎระเบียบการเลือกเตียง/ห้อง/ตึก

นิสิตหอพักตึกพุดซ้อน = ไม่อนุญาตให้เลือกห้องใหม่เตียงใหม่

นิสิตหอพักตึกจำปา = ไม่อนุญาตให้เลือกห้องใหม่เตียงใหม่

นิสิตหอพักตึกชวนชม = ไม่อนุญาตให้เลือกห้องใหม่เตียงใหม่ ยกเว้นนิสิตชายชั้น 13 ให้ทำการเลือกห้องใหม่เตียงใหม่ตั้งแต่ชั้น 14 - 17 เท่านั้น

นิสิตหอพักตึกพุดตาน = ให้ทำการเลือกห้องใหม่เตียงใหม่ที่ตึกจำปีตั้งแต่ชั้น 9 ถึงชั้น 14