Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา01:55 น. | ออนไลน์ 31 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


จองเตียง-ห้องพัก สำหรับปีการศึกษา 2566


ประกาศ

เปิดให้จองเตียง จองห้อง ทางอินเตอร์เน็ต
กรุณายื่นความจำนงทางอินเตอร์เน็ต ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(สำหรับนิสิตตึกพุดซ้อน )
ในวันที่ 08 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.
ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:59 น.(สำหรับนิสิตตึกจำปา)
ในวันที่ 08 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.
ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:59 น.(สำหรับนิสิตตึกพุดตาน)
ในวันที่ 08 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.
ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:59 น.
(สำหรับนิสิตตึกจำปี )
ในวันที่ 08 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.
ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:59 น.(สำหรับนิสิตตึกชวนชม)
ในวันที่ 08 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.
ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น.


202303290155 202207102359


ปิดการจองเตียง-ห้อง ทางอินเทอร์เน็ต

นิสิตตึกชวนชม
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น.กฎระเบียบการเลือกเตียง/ห้อง/ตึก

นิสิตหอพักตึกพุดซ้อน = สามารถเลือกห้องและเลือกเตียงว่างได้เฉพาะตึกพุดซ้อนเท่านั้น

นิสิตหอพักตึกพุดตาน = สามารถเลือกห้องและเลือกเตียงว่างได้เฉพาะตึกพุดตานเท่านั้น

นิสิตหอพักตึกจำปี = สามารถเลือกห้องและเลือกเตียงว่างได้เฉพาะตึกจำปีเท่านั้น

นิสิตหอพักตึกจำปา = สามารถเลือกห้องและเลือกเตียงว่างได้เฉพาะตึกจำปาเท่านั้น

นิสิตหอพักตึกชวนชม = สามารถเลือกห้องและเลือกเตียงว่างได้เฉพาะตึกชวนชมเท่านั้น โดยนิสิตหญิงสามารถเลือกได้ตั้งแต่ชั้น 2 ถึง 13 นิสิตชายสามารถเลือกได้ตั้งแต่ชั้น 14 ถึง 17 เท่านั้น