ตึก
จำนวนที่รับได้
จำนวนปัจจุบัน
จำนวนเตียงว่าง
จำปา 300 256 44
จำปี 994 893 101
ชวนชม 1,180 1,067 113
พุดซ้อน 980 816 164
พุดตาน 543 411 132

รวม

3,997

3,443

554

อัพเดต: 2022-04-06 22:24:14