Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา15:02 น. | ออนไลน์ 36 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


คำถามที่ถามบ่อย

เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Help
การสมัครเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


การสร้าง Password ใหม่1. คลิกเข้าสู่หน้ารับสมัคร

ล็อกอิน     ล็อกอิน
สมัครอยู่หอฯ


2. คลิกที่ลิงค์ ลืม Password

สมัครอยู่หอฯ


3. จะพบลิงค์ สร้าง Password ใหม่  
สร้าง Password ใหม่

- คลิกที่ สร้าง Password ใหม่
- กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อยันยัีนตัวตนของนิสิต
- กรอก New Password