อาคารหอพักนิสิตจุฬาฯ

ปัจจุบันรับนิสิตทั้งชายและหญิงเข้าพักได้รวมทั้งสิ้น 2,939 คน ดังนี้

หอพักนิสิตชาย มีอาคารพักนิสิตชายจำนวน  2  หลัง รับนิสิตชายเข้าพักได้รวม 1,280 คน ดังนี้

1. ตึกจำปี เป็นอาคาร 14 ชั้น มีจำนวนห้องพักสำหรับนิสิต  248 ห้อง ห้องละ 4 คน รวมรับได้ 992 คน
2. ตึกจำปา เป็นอาคาร 5 ชั้น มีจำนวนห้องพักสำหรับนิสิต 70 ห้อง ห้องละ 4 คน รวมรับได้ 280 คน

 

 


หอพักนิสิตหญิง มีอาคารพักนิสิตหญิงจำนวน  3  หลัง รับนิสิตหญิงเข้าพักได้รวม 1,659 คน ดังนี้

1. ตึกพุดตาน เป็นอาคาร 14 ชั้น มีห้องพักสำหรับนิสิต 174 ห้อง ห้องละ 3 คน รวมรับได้  522 คน
2. ตึกชวนชม เป็นอาคาร 3 ชั้น มีห้องพักสำหรับนิสิต 64 ห้อง ห้องละ 3 คน รวมรับได้ 192 คน
3. ตึกพุดซ้อน เป็นอาคาร 14 ชั้น มีห้องพักสำหรับนิสิต  223 ห้อง ห้องละ 4 คน รวมรับได้  892 คน
 
 
 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

สิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้นิสิต มีดังนี้

1. ภายในห้องพัก  มีเตียง ตู้เสื้อผ้า  โต๊ะอ่านหนังสือ สำหรับทุกคน

2. ภายนอกห้องพัก เป็นของใช้ส่วนรวม ได้แก่ ลิฟต์ ตู้น้ำร้อน ตู้น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ  โทรศัพท์ส่วนกลางประจำชั้น  โทรทัศน์ต่อเข้าระบบเคเบิ้ลทีวี  และจานดาวเทียม ห้องอาบน้ำ ห้องส้วม  สื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่ หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน วารสาร นิตยสาร เป็นต้น

3. มีร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารหอพักนิสิต จำนวน 8 ร้าน ร้านจำหน่ายของใช้เบ็ดเตล็ด  ร้านซัก-อบ-รีด ร้านถ่ายเอกสาร ซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำ และมีบริการเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญตามชั้นต่างๆในอาคาร ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการดำเนินงานด้านบริการในหอพักนิสิตซึ่งแต่งตั้งโดยรองอธิการบดีด้านกิจการนิสิต

4. ใช้ระบบคีย์การ์ดบันทึกการเข้าออก

5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24 ชั่วโมง