1. กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ผ่านระบบเว็บไซต์สำนักงานหอพักฯ https://rcuchula.com/apply/ ให้ครบทั้ง 2 ส่วน

2. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกสมบรูณ์แล้วทั้ง 3 หน้า

3. ส่งจดหมายลงทะเบียนพร้อมหลักฐานตามรายละเอียดประกาศการรับสมัครส่งมาที่ สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ https://rcuchula.com/rcu_web/index.php/news/m-rcu-news 

5. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอยู่หอพักฯที่ https://rcuchula.com/rcu_web/index.php/news/m-rcu-news

6. ยืนยันสิทธิ์การเข้าพักผ่านระบบออนไลน์ที่ https://rcuchula.com

7. อัพรูปถ่ายชุดนิสิตเข้าระบบออนไลน์ที่ https://rcuchula.com

8. เปลี่ยนแปลงเลขบัตรประชาชน 13 หลักให้เป็นเลขรหัสนิสิต 10 หลัก 

9. เข้าเลือกห้องและเตียงผ่านระบบออนไลน์ที่ https://rcuchula.com ตามวันเวลาตามประกาศที่กำหนด

10. รายงานตัว-มอบตัว รับกุญแจห้องและประชุมผู้ปกครองในวันเวลาที่ทางหอพักกำหนด

11. เข้ารับปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพักฯ ตามวันเวลาที่ทางหอพักกำหนด