กำหนดวันที่ตัดเงินค่าหอพัก

ประวัติหอพักนิสิตจุฬาฯ

 

ล็อกอินเข้าระบบไม่ได้

เนื่องจากระบบเว็บไซต์ http://www.rcu.sa.chula.ac.th/ ใช้ cookie เป็นตัวแปรในการรับส่งข้อมูลบางอย่าง ดังนั้น ท่านพึงทำความเข้าใจ ดังนี้

คอมพิวเตอร์บางเครื่อง อาจมีการเซ็ตค่าระงับการใช้งาน cookie เอาไว้ ซึ่งอาจมีผลให้ท่านไม่สามารถล็อกอินเข้าระบบได้ กรณีนี้ ท่านสามารถแก้ปัญหา โดย 

1. Internet Explorer > tools > Internert Options

2.เลือกแท็บ Privacy 

(ท่านสามารถตั้งค่า เหมือนดังต่อไปนี้ เพื่ออนุญาต cookie ให้กับทุกเว็บไซต์) 
  3. คลิกปุ่ม Advanced 
  4. ติ๊กเลือก Overdrive automatic cookie handling, accept, accept, Allways allow session cookies 

(หรือ ท่านสามารถ ตั้งค่าดังต่อไปนี้ เพื่ออนุญาต cookie ให้กับเฉพาะเ็ว็บไซต์ http://www.rcu.sa.chula.ac.th/
  3. (กรณีเป็นIE7) คลิกปุ่ม Sites.... (กรณีเป็นIE6) คลิกปุ่ม Edit ที่อยู่มุมล่างสุด
  4. ที่ช่อง Address of website: ให้กรอก Url ของเว็บไซต์http://www.rcu.sa.chula.ac.th/ 

5. คลิกปุ่ม Allow (ระวัง!!! ถ้าคลิกปุ่ม Block จะให้ผลตรงกันข้าม) 

6. OK