กำหนดวันที่ตัดเงินค่าหอพัก

ประวัติหอพักนิสิตจุฬาฯ

 


การยืนยันเตียงเดิม ห้องเดิม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต1. นิสิตล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
ล็อกอิน

2. คลิกที่ลิงค์ยืนยันเตียงเดิม
ยืนยันเตียงเดิม    ยืนยันเตียงเดิม


3. หากยังไม่ถึงวันเวลาตามที่กำหนด จะพบเพียงประกาศบอกวันเวลา ดังภาพด้านล่าง
   4. หากอยู่ภายในระยะวันเวลา ตามที่กำหนด จะพบหน้าเว็บ ดังภาพด้านล่าง

หากนิสิตต้องการยืนยันเตียงเดิม ให้คลิกที่ ปุ่ม 

ยืนยันเตียงเดิม


5. กรณียืนยันแล้ว จะพบหน้าเว็บ ดังภาพด้านล่าง

หากนิสิต ต้องการยกเลิกการยืนยัน ให้คลิก ปุ่ม 
**การยกเลิก / ยืนยัน นิสิตสามารถทำซ้ำได้ หากยังอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด **

ยืนยันเตียงเดิม6. สำหรับนิสิตตึกจำปา จะพบหน้าเว็บ ดังภาพด้านล่าง 

ยืนยันเตียงเดิม