กำหนดวันที่ตัดเงินค่าหอพัก

ประวัติหอพักนิสิตจุฬาฯ

 


การเลือกเตียง ห้อง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต1. นิสิตล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
ล็อกอิน

2. เมื่อคลิกที่ลิงค์เลือกเตียงใหม่
เลือกเตียง    เลือกเตียง


3. หากยังไม่ถึงวันเวลาตามที่กำหนด จะพบเพียงประกาศบอกวันเวลา ดังภาพด้านล่าง
   
เลือกเตียง


4. หากอยู่ภายในระยะวันเวลา ตามที่กำหนด จะพบหน้าเว็บ ดังภาพด้านล่าง

นิสิตสามารถคลิกดูสถานะเตียงของแต่ละตึก ได้จากเมนู 

เลือกเตียง


หรือสามารถดูสถานะเตียงแต่ละตึกได้จากเมนูหน้าแรก หรือเมนูด้านซ้ายมือ
เลือกเตียง   เลือกเตียง


5. เลือกดูสถานะเตียงแต่ละชั้น

- สถานะเตียงที่มีรูปคนอยู่ แสดงว่า ไม่ว่าง
- สถานะเตียงพื้นสีเหลือง คือเตียงที่ว่าง
- หากต้องการจองเตียงที่ว่างนั้น ให้คลิกที่คำว่า ว่าง 

ดูสถานะเตียง


หากต้องการทราบว่า เตียงที่ไม่ว่างนั้น ใครจองไว้ ให้ชี้เมาส์ที่รูปเงาคน จะมีชื่อนิสิตเจ้าของเตียงปรากฏขึ้นมา 
ดูรูมเมท


6. จอง-เลือกเตียง
- คลิกที่คำว่า ว่าง เพื่อเลือกเตียงนั้น
- จะมี pop up ข้อความเตือน ปรากฏขึ้นมา ดังภาพ 
- หากนิสิตต้องการเลือกเตียงนั้นจริงๆ ให้คลิก ปุ่ม  แต่หากไม่ต้องการเลือก ให้คลิกปุ่ม 

เลือกเตียง

**หากนิสิตเลือกเตียงใหม่ เตียงเก่าที่ยืนยันไว้ หรือจองไว้ จะถูกยกเลิก และกลายเป็นเตียงว่าง อัตโนมัติ **


7. การดูสถานะการเลือกเตียง/ห้อง/ตึก

หากนิสิตยังไม่เลือกเตียงใดๆ จะมีข้อความแสดงสถานะ ดังภาพด้านล่าง 

เลือกเตียง    หรือ     เลือกเตียง


หากนิสิตเลือกเตียงแล้ว จะมีข้อความแสดงสถานะ ดังภาพด้านล่าง 

เลือกเตียง8. กฎระเบียบการเลือกเตียง/ห้อง/ตึก

กฎระเบียบการเลือกเตียง/ห้อง/ตึก

หอพักนิสิตหญิง

 • นิสิตหอพักหญิง ตึกจำปา และตึกพุดซ้อน สามารถเลือกได้เฉพาะตึกพุดซ้อนเท่านั้น! 

หอพักนิสิตชาย
 • นิสิตหอพักชายตึกจำปี เลือกได้เฉพาะตึกพุดตานเท่านั้่น! 

  แต่นิสิตโครงการดังต่อไปนี้ให้เลือกได้ที่ตึกจำปาเท่านั้น 

  • 1. โครงการจุฬาฯชนบท
  • 2. โครงการจุฬาฯสงเคราะห์
  • 3. โครงการพัฒนากีฬาฯฟุตบอล
  • 4.โครงการพัฒนาเกษตรไทย

ตึกใหม่ 17ชั้น
  • เลือกได้เฉพาะตึกใหม่ 17ชั้น เท่านั้น

  • นิสิตหญิง เลือกได้เฉพาะ ชั้น 5 ตั้งแต่ 519-538 และชั้น 6-12

 • นิสิตชาย เลือกได้เฉพาะ ชั้น 14 ตั้งแต่ 1421-1438 และชั้น 15-17