Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา16:11 น. | ออนไลน์ 26 คน |
คำถามที่ถามบ่อย


นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Help
การยื่นขออยู่หอต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

การเตรียมข้อมูล

นิสิตต้อง Copy ข้อมูลใบรายงานผลการศึกษาล่าสุด(ใบเกรด) ของนิสิต นำมาสร้างไฟล์เอกสารElectronic จะเป็น word Excel pdf หรือไฟล์รูปภาพ เช่น jpg หรือ gif ก็ได้ เพื่อใช้แนบร่วมกับการยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

** ไฟล์ word และ Excel ให้ save เป็น 97-2003การยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต1. นิสิตล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ล็อกอิน

2. คลิกที่ลิงค์ยื่นขออยู่หอต่อ (แห่งใดแห่งหนึ่ง)
   


3. จะพบหน้าเว็บดังภาพด้านล่าง ให้คลิกที่ลิงค์ [ กรอกใบสมัครขออยู่หอต่อ ปีการศึกษา.... ]


4. จะเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล ... ให้กรอกข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ ดังนี้

5. เมื่อยื่นใบขออยู่หอต่อแล้ว ด้านล่างลิงค์ข้อมูลส่วนตัว จะมีลิงค์ใบสมัครขออยู่หอต่อ เพิ่มเข้ามา หากนิสิตพบว่าข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ นิสิตสามารถแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ได้6. กรณีต้องการดูข้อมูลส่วนตัว สามารถคลิกที่ลิงค์ชื่อตัวเอง ได้