Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา08:36 น. | ออนไลน์ 23 คน |
คำถามที่ถามบ่อย


นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Help
ขั้นตอนการตรวจสอบค่าหอพัก(หอพักแบบรายเทอม)สำหรับนิสิตตึกพุดซ้อน และจำปา

 

1. เข้าเว็บไซต์หอพักนิสิตที่ www.rcuchula.com เลือก “ระบบงานหอพักนิสิต”2. กรอก username และ password ในช่องดังรูป3. เลือก “ใบแจ้งชำระค่าหอพัก”4. หากไม่มียอดค่าหอพักจะปรากฎดังรูป


5. หากมียอดค่าหอพักจะขึ้นดังรูป