Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา15:37 น. | ออนไลน์ 35 คน |
คำถามที่ถามบ่อย


นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Help
การพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


การพิมพ์/ปรินต์ใบชำระค่าห้องพัก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต1. นิสิตล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ล็อกอิน

2. เมื่อคลิกที่ลิงค์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก
พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก    พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก


3. หากยังไม่ถึงวันเวลาตามที่กำหนด จะพบเพียงประกาศบอกวันเวลา ดังภาพด้านล่าง
   
พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก


4. หากอยู่ภายในระยะวันเวลา ตามที่กำหนด จะพบหน้าเว็บ ดังภาพด้านล่าง

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก


นิสิตสามารถคลิกที่ลิงค์ ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก เพื่อดูและพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก
 


5. ตัวอย่างใบแจ้งชำระค่าห้องพัก บางส่วน

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก
      การชำระค่าห้องพัก หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 แรกเข้า

  1. นิสิตที่มีสิทธิ์อยู่หอ ล็อกอินเข้าระบบ และพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก
    ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  2. นำใบแจ้งชำระค่าห้องพัก ไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทยไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับนิสิตชั้นปีอื่นๆ ที่เคยดำเนินการยินยอมให้หักบัญชีไว้แล้ว

  • ให้นำเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ได้ยินยอมให้หักบัญชีกับทางหอพักไว้ ให้มีจำนวนพอสำหรับชำระเงินค่าห้องพักเต็มจำนวน
  • จะตัดบัญชีทุก 5 วันทำการแรก ในแต่ละเดือน

หมายเหตุ: กรณีใบแจ้งชำระค่าห้องพัก มีข้อความว่า พ้นสภาพนิสิตหอพัก หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ไม่ได้อยู่ภาคฤดูร้อน ซึ่งแสดงว่าใบแจ้งชำระค่าห้องพักนี้ ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ กรุณาติดต่อสำนักงานหอพักฯ


** ห้ามปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งชำระค่าห้องพัก โดยเด็ดขาด **

ไฟล์ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก สามารถเปิดด้วยโปรแกรม PDF Reader